Přeskočit na menu
Ano pro Evropu

Aktuality

Závěry druhého Energetického fóra – Praha 5. – 6. listopadu 2007

Během druhého Energetického fóra debatovali účastníci zejména o bezpečných dodávkách v rámci Evropské unie, energetické nezávislosti EU a postupně také o skladbě energetického mixu členských států. Probírány byly také otázky spojené s tématy jako propojení mezi členskými státy, liberalizace energetického trhu uvnitř EU a také regulační opatření.

Účastníci se shodli na následujících závěrech:

  • Účastníci druhého Energetického fóra vítají poselství předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa, ve kterém zdůraznil důležitost udržitelné, dostupné a diverzifikované energetické politiky v Evropské unii.
  • Evropská energetická politika by měla brát v úvahu také otázky životního prostředí a obě dvě politiky by měly být probírány společně.
  • Prvořadý význam pro vytvoření jednotného energetického trhu má propojení mezi členskými státy. Z toho vyplývá, že Evropská unie by měla zaměřit své aktivity v oblasti investic do nárůstu propojovacích a přenosových sítí. Investice by neměly jít pouze do přeshraničních spojení, ale také do sítě v rámci členských států tak, aby se mohla elektřina volně pohybovat uvnitř celé EU. Propojení by mělo být využito v zájmu EU a ne v zájmu jednotlivých členských států.
  • Energetický mix by měl být vyvážený a Evropská unie by neměla a priori odmítat jakýkoliv zdroj energie. Rozhodnutí o energetickém mixu je na členských státech. Nicméně energetická závislost EU na politicky nejistých oblastech by neměla být prohlubována a členské státy by měly využít svého reálného energetického potenciálu.
  • EU potřebuje jasné perspektivy a otevřenou diskuzi bez předsudků týkající se využití jaderných elektráren v EU při využití platformy Evropského jaderného fóra (ENF Praha - Bratislava).
  • EU by měla vytvořit podmínky pro stavbu nových energetických zdrojů a pro garanci jejich stability v dlouhodobém horizontu (otázka regulace, EU ETS, atd.). Zbytečné překážky pro stavbu nových zdrojů by měly být překonány.
  • Evropská unie by se měla zaměřit mnohem více na výzkum a vývoj nových energetických technologií a podpořit jejich rychlý rozvoj a implementaci.
    • V Praze, dne 6. listopadu 2007

 
Energy Forum 2007 Energy Forum 2007 Energy Forum 2007
 
Energy Forum 2007 Energy Forum 2007 Energy Forum 2007
 
Energy Forum 2007 Energy Forum 2007 Energy Forum 2007
 
Energy Forum 2007 Energy Forum 2007 Energy Forum 2007
 
Energy Forum 2007 Energy Forum 2007 Energy Forum 2007
 
Energy Forum 2007 Energy Forum 2007 Energy Forum 2007
 
Energy Forum 2007 Energy Forum 2007 Energy Forum 2007
 
Energy Forum 2007 Energy Forum 2007 Energy Forum 2007
 
Energy Forum 2007 Energy Forum 2007 Energy Forum 2007
 
Energy Forum 2007 Energy Forum 2007 Energy Forum 2007
 
Energy Forum 2007 Energy Forum 2007 Energy Forum 2007
 
Energy Forum 2007 Energy Forum 2007 Energy Forum 2007
 
Energy Forum 2007 Energy Forum 2007 Energy Forum 2007
 
Energy Forum 2007 Energy Forum 2007 Energy Forum 2007
 
Energy Forum 2007 Energy Forum 2007 Energy Forum 2007
 
Energy Forum 2007 Energy Forum 2007 Energy Forum 2007
 Zpět na začátek stránky