Přeskočit na menu
Ano pro Evropu

Aktuality

Druhé energetické fórum

V Praze ve dnech 5. – 6. listopadu 2007

Nejdůležitějším problémem dnešní Evropy je bezesporu otázka energie. Všichni Evropané každodenně energii využívají. Konkurenceschopnost naší ekonomiky závisí na zajištění dodávek energie. V našich vztazích s partnery po celém světě hraje energie stále důležitější úlohu. Nové energetické technologie nabízejí možnosti pro růst a nová pracovní místa. A vzhledem k tomu, že je energie největším zdrojem skleníkovým plynů, je energetická politika ve středu našich snah o řešení klimatických změn.

Z tohoto důvodu Evropská unie v březnu přijala ambiciózní energetickou politiku. Zajištěná, udržitelná a konkurenceschopná energie – tři cíle, jež spolu úzce souvisejí a jež budou mít v příštích letech přímý dopad na evropské hospodářství a společnost.

Evropská komise usiluje o to, aby se tyto plány staly skutečností. V září jsme přijali balíček opatření k prohloubení vnitřního trhu s energií, které jsou zaměřeny na překážky brzdící výkonnost a účinnost energetických sítí. Dalším krokem bude souhrnný balíček, jímž se stanoví přesné a závazné cíle pro snížení škodlivých emisí a podporu využívání obnovitelných zdrojů.

Evropa v této otázce projevuje odhodlání a  vůdčí úlohu a je jisté, že to bude jedno z hlavních témat i v roce 2009, kdy se Česká republika ujme předsednictví Rady ministrů. Jsem proto velmi rád, že mohu podpořit dnešní konferenci a těším se na její závěry.

José Manuel BARROSO

 Zpět na začátek stránky